Przeprowadzka do nowego mieszkania od strony formalnej

przenoszenie kartonów

Przeprowadzka to nie tylko przeniesienie mebli i sprzętów ze starego mieszkania do nowego. Zmiana adresu pociąga za sobą konieczność wypełnienia szeregu formalności, które należy zrealizować przede wszystkim w urzędach i u dostawców mediów. Obowiązków jest sporo i trzeba na nie zarezerwować sporo czasu, ale na szczęście coraz więcej z nich można wykonać przez internet.

Opuszczenie starego mieszkania i wprowadzenie do nowego miejsca należy zgłosić nawet w kilkunastu instytucjach i firmach. Osobom pracującym często nie jest łatwo wygospodarować tyle czasu, aby w krótkim okresie pogodzić pracę, sprawy urzędowe i przewiezienie dobytku. Choć istnieje możliwość załatwiania formalności przez pełnomocnika, to jednak większość osób zajmuje się tymi sprawami osobiście. Przy okazji warto więc zastanowić się nad podziałem obowiązków. Może lepiej będzie wziąć na siebie sprawy urzędowe, a noszenie i przewóz mebli powierzyć w całości profesjonalnej firmie przeprowadzkowej?

 

Wymeldowanie i zameldowanie

Choć od kilku lat mówi się o likwidacji konieczności wymeldowania i zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące, to wciąż są one obowiązkowe. Obie czynności można zrealizować za jednym razem.

Zmieniony adres zamieszkania należy zgłosić do 30 dni od wprowadzenia się na nowe miejsce. Formalności można przeprowadzić w urzędzie gminy lub dzielnicy, gdzie trzeba złożyć odpowiednio wypełniony formularz i dołączyć jeden z dokumentów:

  • umowę cywilnoprawną, np. umowę najmu;
  • odpis z księgi wieczystej;
  • decyzję administracyjną;
  • orzeczenie sądu.

Przy sobie trzeba mieć dowód osobisty lub paszport. Czynności urzędowe są bezpłatne, jednak aby otrzymać zaświadczenia o zameldowaniu, trzeba wnieść opłatę.

Tę samą operację można przeprowadzić przez internet korzystając z profilu zaufanego ePUAP. Oprócz wypełnienia i wysłania formularza trzeba dołączyć jeszcze skany wymaganych dokumentów.

W wypadku wyprowadzki z domu jednorodzinnego lub własnego mieszkania należy także poinformować o zmianie urząd gminy, aby uniknąć dalszego płacenia podatku od nieruchomości. Zawiadomienie o zmianie osób odpowiedzialnych za wnoszenia tej opłaty składa się na druku IN-1.

 

Wypowiedzenie umów ze starego mieszkania

Opuszczając mieszkanie, do którego wprowadzają się nowi mieszkańcy, należy jak najszybciej zawiadomić o zmianie wszystkich operatorów mediów i dostawców stałych usług. Trzeba wypowiedzieć umowy dostawcom wody, prądu czy gazu. To samo dotyczy operatorów internetu, telewizji kablowej czy telefonów stacjonarnych. Jeśli opłaty za wywóz śmieci nie są regulowane w ramach czynszu, należy także zakończyć umowę z firmą zajmującą się gospodarką odpadami.

Wyprowadzając się z lokalu spółdzielczego nie trzeba za to martwić się o czynsz. Obowiązek zawiadomienia spółdzielni spoczywa na notariuszu, który rejestrował umowę kupna-sprzedaży. Natomiast w przypadku lokali o pełnej własności należy zawiadomić administratora – spółdzielnię mieszkaniową czy wspólnotę mieszkańców.

O wypowiedzenie umów należy zadbać także, jeśli opuszczane mieszkanie nie zmieni właściciela, a będzie po prostu stało puste. Warto przeanalizować, które z usług nie będą potrzebne i zrezygnować z nich, aby uniknąć niepotrzebnych opłat.

 

Urząd Skarbowy, banki, ubezpieczyciel

Przeprowadzając się należy sprawdzić, czy zmienia się Urząd Skarbowy, który do tej pory obsługiwał rozliczenia podatków. Jeśli przenosiny dotyczą jednego miasta, może okazać się, że wszystko zostaje tak jak było. Jeśli jednak opuszczamy teren, który obsługiwała dotychczasowa jednostka, trzeba złożyć zawiadomienie najpóźniej do 7 dni od momentu zamieszkania w nowym miejscu. Informacje podaje się na wypełnionym formularzu NIP-3.

W interesie osób, które zmieniają miejsce zamieszkania, jest także powiadomienie o nowym adresie banków, ubezpieczycieli, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych czy innych instytucji. To ważne zwłaszcza jeśli prowadzą one korespondencję w formie papierowej.

 

Zmiana dokumentów już nie jest potrzebna

Przeprowadzka nie wiąże się już natomiast z koniecznością wyrobienia nowego dowodu tożsamości, paszportu czy prawa jazdy. Jeszcze niedawno dokumenty te zawierały rubryki z adresem zamieszkania. W nowych identyfikatorach nie ma już rubryk z takimi informacjami. To nie tylko zmniejsza listę obowiązków urzędowych związanych z przeprowadzką, ale oznacza także oszczędność pieniędzy. Wyrobienie nowego prawa jazdy czy paszportu wciąż wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty.